Akdeniz Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı’na, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Doçent alınacaktır.
Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Doçent kadrosuna müracaat eden
adayların Rektörlüğümüze istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin
http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kadroya müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr
adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine ve her bir
eser dosyasına ayrı ayrı eklenmesi.
Üniversitemizde görev yapan Akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES
bilgilerinin bir çıktısının Başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
Doktora unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (Eser Dosyaları Haricinde Hazırlanacaktır)

  • 2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Dilekçe
  • Özgeçmiş
  • Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım
  • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi fotokopisi
  • 1 adet fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Tablosu

İlgili Benzer Konular!

Haber Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.